- Bolig og næring-
- Ingen jobb er for liten eller stor -

 

 

- Vi gjør det lille ekstra -
- Vi gjør alt for å få bra rykte -

For industri, entreprenører og andre kunder.

For industri, entreprenører og andre kunder. Bygg som har installert ventilasjon, så er det viktig å vedlikeholde systemet for å opprettholde et godt inneklima og unngå driftsstans.


- Rens av kanaler -

Alle bygg med ventilasjon bør/må renses. Dette er viktig å utføre da denne typen renhold av ventilasjonskanaler kan være av stor betydning for ivaretakelse av barn og voksnes oppholdsmiljø. Alle ventilasjonsanlegg behøver jevnlig kanalrens.

 Hensikten med kanalrensing og vedlikehold er å sikre best mulig innemiljø ved at ventilasjonsanlegget fungerer mest mulig effektivt og gir god luftutskiftning i alle rommene. Støv, fett og skitt blir fjernet og dette minsker også faren for spredning av evt brann.

- Service av ventilasjon anlegg -

Vi utfører alle typer service av alle typer anlegg. Ventilasjon anlegg trenger service som en bil trenger service. I vår service utfører vi full rapport av ventilasjon anlegget. Og du som kunde for en full status, hva du bør gjøre/ hva du må evt gjøre i fremtiden.

 Når vi har tatt service av ditt anlegg. Tar vi vare på alt av informasjon som vår teknikker skriver ned. sånn at om 10år og dere kontakter oss. så veit vi hva vi evt må gjøre / eller trenger til neste service


Anbefaler service vært 1år
Rens bør utføres vært 1 - 5år

- Hvorfor rens & service -

 • Dårlig trekk
 • Rare lukt fra ventilene
 • Støy fra anlegget
 • Vibrasjoner fra anlegget
 • Mye støv å møkk fra ventilene/kanalene
 • Minsker faren for brann
 • Sikkre at ventilasjonen er i drift
 • Unngå at deler løsner og ting blir slitt for fort

- Hvordan Ventertek gjør det -

 • Vi renser med mekanisk utstyr, trykkluft, tørris og manuelt rengjøring
 • Service blir utført på forskjellige metoder, blant annet: etterstramming av skruer - rengjøring i anlegg, vifter og viftehus - elektro sjekk etc.
 • Avfetter eller blås-rengjøring av varmeveksler.
 • Smører opp alt av beveglige deler.
 • Filter bytte og lager full rapport.

Før


Etter


Kan vi hjelpe deg?
Ring/Sms: 46128731
post@ventertek.no
Skriv din e-post adresse her.
Skriv din melding her.