- Bolig og næring-
- Ingen jobb er for liten eller stor -

 

 

- Vi gjør det lille ekstra -
- Vi gjør alt for å få bra rykte -

Borettslag

For borettslag som har installert ventilasjon er det viktig å vedlikeholde systemet for å opprettholde et godt inneklima.

 Ventertek blir ofte kontaktet av styre som igjen har fått henvendelse fra beboere som er plaget av eks dårlig luft, matlukt fra nabo, dårlig avtrekk på bad osv.


- Rens av kanaler -

Vi renser da komplekse kanal system i borettslag med forskjellige metoder (Mekanisk rens, trykkluft, TVsuger og manuelt rengjøring. En rens av kanal systemer vil fjerner alt av skitt, støv, mugg, sopp og råte. Dette er viktig å utføre da denne typen renhold av ventilasjonskanaler kan være av stor betydning for ivaretakelse av barn og voksnes oppholdsmiljø. Alle ventilasjonsanlegg behøver jevnlig kanalrens.

 Hensikten med kanalrensing og vedlikehold er å sikre best mulig innemiljø ved at ventilasjonsanlegget fungerer mest mulig effektivt og gir god luftutskiftning i alle rommene. Støv, fett og skitt blir fjernet og dette minsker også faren for spredning av evt brann.

- Service av ventilasjon anlegg -

Vi utfører alle typer service av alle typer anlegg. Ventilasjon anlegg trenger service som en bil trenger service. I vår service utfører vi full rapport av ventilasjon anlegget. Og du som kunde for en full status, hva du bør gjøre/ hva du må evt gjøre i fremtiden.

Service bør gjøres vert år i borettslag og det er for å sikre at anlegget ikke skal stoppe eller bli ødelagt av deler som kan ha løsnet av vibrasjoner osv.


Anbefaler service vært 1 eller 2år
Rens bør utføres vært 5år

- Hvorfor rens & service -

 • Dårlig trekk i leilighetene
 • Lukt fra nabon
 • Støy fra anlegget
 • Vibrasjoner fra anlegget
 • Mye støv å møkk fra ventilene/kanalene
 • Minsker faren for brann
 • Sikkre at ventilasjonen er i drift
 • Unngå at deler løsner og ting blir slitt for fort

- Hvordan Ventertek gjør det -

 • Vi renser med mekanisk utstyr, trykkluft, og manuelt rengjøring
 • Service blir utført på forskjellige metoder, blant annet: etterstramming av skruer - rengjøring i anlegg, vifter og viftehus - elektro sjekk etc.
 • Avfetter eller blås-rengjøring av varmeveksler.
 • Smører opp alt av beveglige deler.
 • Filter bytte og lager full rapport.

Før


Etter


Kan vi hjelpe deg?
Ring/Sms: 46128731
post@ventertek.no
Skriv din e-post adresse her.
Skriv din melding her.