VI UTFØRER OPPDRAG I HELE ØSTLANDET
ventertek_logo_ny_V2_72PPI

Service Og Kanalrens

Industri

Service og kanalrens for industri

Ventilasjonssystemet er en avgjørende faktor for godt og sunt inneklima i produksjonslokaler og fabrikker. I lokaler der det produseres produkter vil det ofte være særlige krav til ventilasjon, og anlegget må tilpasses personbelastning, arbeidsprosesser og bygning.

Dersom ventilasjonssystemet ikke virker slik det bør, kan dette ha uheldige konsekvenser både for ansattes helse og for bygningen selv.

Ansatte kan oppleve at arbeidsplassen preges av dårlig lukt, forurensning og lignende, noe som igjen kan påvirke helse og trivsel. Bygningen kan også være utsatt for skader fra fukt og kjemikalier.

Med service og kanalrens på jevnlig basis, kan industribedrifter forsikre seg om at luftkvaliteten er god og i henhold til anbefalingene – år etter år.

Våre tjenester innen service for industribedrifter

Vi tilbyr alle nødvendige tjenester innen service på ventilasjonsanlegg for industrielle bedrifter. Dette er hva vi kan hjelpe selskapet ditt med:

 • Kontroll av det elektriske anlegget på og rundt ventilasjonsanlegget
 • Utbytting av filtre (vi tilbyr også filteravtaler med jevnlig leveranse av filtre)
 • Regulering av ventilasjonsanleggets lufttrykk, temperaturparametere etc.
 • Service på varmegjenvinnere (inkluderer rens og avfetting)
 • Kontroll og rens av vifter og viftelager
 • Veiledning for bruk og vedlikehold
 • Vi sjekker at ventilasjonsanlegget går som det skal

Tjenester innen kanalrens

For industrielle selskaper er det nødvendig med jevnlig rengjøring av kanaler. Her kan smuss, støv og kjemikalier sette seg og etter hvert gi dårligere luftgjennomstrømning. Her er tjenestene vi tilbyr:

 • Fuktkontroll: Vi ser etter tegn på fuktighet i kanalene
 • Rens av avkast og inntak på kanaler
 • Innregulering av ventiler i henhold til standarder og krav
 • Rengjøring av lydfeller
 • Kamerainspeksjon i kanaler lar oss oppdage skitt og smuss der det er vanskelig å komme til ellers
 • Kontroll av funksjon og isolasjon
 • Vask av ventiler

Med kanalrens kan industribedrifter vite at ventilasjonsanlegget blir vedlikehold og kontrollert, slik at et godt inneklima kan holdes vedlike.

Service kort

Kanalrens/service kort blir plassert på ventilasjonsanlegget med dator og stempel.

Rapport

Rapport/bilder blir sendt på epost eller boligmappa.no de er også tilgjenlige i vår kundeportal.

Avtaler

Mulig for faste avtaler. Blant annet filter, filterbytte, service og kanalrens. Vi har også egen service/filterbytte avtale for utleiere.

Pakker

Vi tilbyr timepris og forskjellige pakkepriser. Dette vil du få på e-post når vi har fått nødvendige informarsjon på ventilasjonssystemet ditt.

Ta en prat med oss!

 • Kontakt oss

  Send oss en e-post eller ring oss.

 • Samtale og befaring

  Vi snakker sammen og avtaler veien videre i prosessen. Ved behov kommer vi på befaring.

 • Tilbud

  Vi utarbeider et strukturert tilbud og tilsender deg dette.

 • Utførelse

  Vi kommer og utfører jobben.

 • Rapport på Boligmappa.no

  Etter utført jobb blir alt av dokumentasjon ført på Boligmappa.no, e-post og i våre registere i kundeportalen.