VI UTFØRER OPPDRAG I HELE ØSTLANDET
ventertek_logo_ny_V2_72PPI

Service Og Kanalrens

Borettslag

Service og kanalrens for sameier og borettslag

Borettslag og sameier har ansvar for å sikre godt vedlikehold av ventilasjonssystemer i fellesområdene. Dette kan for eksempel være aktuelt i en felles oppgang i en blokk, men også i garasjeanlegg, boder og lignende.

Dersom boenhetene i sameiet eller borettslaget har et felles ventilasjonsanlegg til boenhetene, er det også viktig med vedlikehold av dette. God ventilasjon er helt avgjørende med tanke på beboernes helse, trivsel og livskvalitet.

Med jevnlig service og kanalrens kan sameier og borettslag sikre at ventilasjonssystemene fungerer i henhold til anbefalingene. Dette vil også sikre et godt inneklima for beboerne, og mindre sjanse for fuktskader eller mugg i bygningene.

Våre ulike tjenester innen service for sameier/borettslag

Med jevnlig service av ventilasjonsanlegg kan sameier og borettslag føle seg trygge på at luftkvaliteten er optimal år etter år. Her er servicetjenestene våre:

 • Filterbytte: Bytt ut filtre jevnlig, da disse kan bli tette av pollen, skitt og annen forurensning. PS: Vi har egne filteravtaler for sameier/borettslag!
 • Rens og kontroll av vifter: Vifter og viftelager blir kontrollert, og vi renser viftene for fett, støv og annet smuss.
 • Regulering og justering: Temperatur, luftgjennomstrømning og andre faktorer optimaliseres.
 • Elektrisk service: Vi kontrollerer at det elektriske er som det skal.
 • Service av varmegjenvinnere: Trykkluft, rengjøring og avfetting sikrer rene og velfungerende varmegjenvinnere.
 • Veiledning for vedlikehold og bruk
 • Vi sjekker at ventilasjonssystemet fungerer slik det skal

Dette innebærer kanalrens

Sameier og borettslag bør også sørge for jevnlig rengjøring av kanaler, ventiler og lydfeller. Dette vil også bidra til bedre luftkvalitet og lengre levetid på anlegget.

 • Vask og rens av kanaler og ventiler: Vi rengjør avkast, inntak og ventiler grundig
 • Innregulering av ventiler: Regulering av ventiler utføres i henhold til gjeldende standarder og sameiet/borettslagets krav
 • Rengjøring av lydfeller: Vi bruker en spesiell kost som sikrer at støv og skitt ikke tetter porer i lydfeller
 • Kamerainspeksjon: Om smuss, skitt og fremmedlegemer finnes i kanalene kan vi avdekke dette med kamera
 • Sjekk av kanaler: Vi kontrollerer at kanalene er isolerte og velfungerende
 • Vi leter etter fukt

Service kort

Kanalrens/service kort blir plassert på ventilasjonsanlegget med dator og stempel.

Rapport

Rapport/bilder blir sendt på epost eller boligmappa.no de er også tilgjenlige i vår kundeportal.

Avtaler

Mulig for faste avtaler. Blant annet filter, filterbytte, service og kanalrens. Vi har også egen service/filterbytte avtale for utleiere.

Pakker

Vi tilbyr timepris og forskjellige pakkepriser. Dette vil du få på e-post når vi har fått nødvendige informarsjon på ventilasjonssystemet ditt.

Ta en prat med oss!

 • Kontakt oss

  Send oss en e-post eller ring oss.

 • Samtale og befaring

  Vi snakker sammen og avtaler veien videre i prosessen. Ved behov kommer vi på befaring.

 • Tilbud

  Vi utarbeider et strukturert tilbud og tilsender deg dette.

 • Utførelse

  Vi kommer og utfører jobben.

 • Rapport på Boligmappa.no

  Etter utført jobb blir alt av dokumentasjon ført på Boligmappa.no, e-post og i våre registere i kundeportalen.