VI UTFØRER OPPDRAG I HELE ØSTLANDET
ventertek_logo_ny_V2_72PPI
Facebook
Twitter
Email

Mekanisk ventilasjon – hva er det og hvordan fungerer det?

I denne artikkelen skal vi utforske mekanisk ventilasjon – hva det er, hvordan det fungerer, og forskjellige typer mekanisk ventilasjon(avtrekksventilasjon, tilluftsventilasjon og balansert ventilasjon). Vi vil også se på hvorfor mekanisk ventilasjon er viktig for både deg og din bolig.

Hva er mekanisk ventilasjon?

Mekanisk ventilasjon refererer til et ventilasjonssystem som bruker vifter, kanaler og filtre for å flytte luft inn og ut av et bygg. Dette kan være spesielt viktig i tettbygde områder, hvor naturlig ventilasjon er vanskelig.

Enkelt forklart så er mekanisk ventilasjon en prosess for å flytte luft mellom innsiden og utsiden av et bygg ved hjelp av en motorisert enhet.

Hvordan fungerer mekanisk ventilasjon?

Mekanisk ventilasjon fungerer gjennom grunnprinsippene om trykkforskjeller og luftsirkulasjon.

Grunnprinsippene om trykkforskjeller handler om hvordan luft vil naturlig strømme fra et område med høyt trykk til et område med lavt trykk. Dette kan skapes ved hjelp av en vifte som skaper en trykkforskjell, og får luften til å bevege seg fra et høytrykksområdet til et lavtrykksområdet.

Jo større forskjell i trykk, jo større mengde luft vil strømme. Dette prinsippet brukes ofte i ventilasjonssystemer for å flytte luft rundt i et rom eller bygning, og for å opprettholde god luftkvalitet og komfortable temperaturer.

Typer av mekanisk ventilasjon

Avtrekksventilasjon

Denne typen ventilasjon bruker en vifte til å flytte inneluft ut av hjemmet ditt, mens uteluften trekkes inn gjennom lekkasjer. Noen fordeler med denne typen inkluderer lave installasjons- og vedlikeholdskostnader, men det er også flere ulemper. For det første kan kun avtrekksventilasjon trekke forurensninger inn i hjemmet ditt fra områder som loft eller krypkjeller, og kan også flytte fuktighet fra utsiden inn i en veggkonstruksjon som deretter kan føre til problemer som råte og mugg.

Tilluftsventilasjon

Denne typen ventilasjon er det motsatte av kun avtrekksventilasjon, ettersom den i stedet for å dytte inneluft ut, trekker uteluft inn ved hjelp av vifter. Inneluften slipper ut gjennom et system av avtrekksvifter og bygningens konstruksjon. Uteluften kommer fra en enkelt kilde som er valgt spesielt for sin høye luftkvalitet, noe som kan være en fordel for personer som ønsker ren luft i hjemmet sitt.

Videre har denne typen en lav installasjonskostnad og reduserer forurensninger som kan trekkes inn fra bygningens konstruksjon. Imidlertid kan den fortsatt føre til fuktighetsproblemer i veggene som skyldes fuktighet trukket inn fra utsiden.

Balansert ventilasjon

Den tredje typen ventilasjon kombinerer de to andre ved å bruke vifter til å trekke luft både inn og ut av en bygning. Dette systemet har alle fordelene med kun avtrekks- og kun tilluftsventilasjon, som reduserte forurensninger og kontroll over lufttilførselen, uten mange av ulempene som fuktighet i veggene. Imidlertid er kostnadene høyere enn de to andre alternativene.

Hvorfor er mekanisk ventilasjon viktig?

Mekanisk ventilasjon er viktig fordi dårlig ventilasjon kan ha en negativ effekt på boligen din ved å danne mugg og sopp problemer i hjemmet. Vi har skrevet mer om dette i artikkelen effektiv ventilasjon mot fuktproblemer hvis du er interessert i å lære hvordan du kan unngå sopp og mugg i boligen din.

Sopp og mugg vil ikke bare være et ubehagelig syn å se på, men det kan også gi alvorlige konsekvenser for helsen din.

Hvordan dårlig ventilasjon kan påvirke helsen

Dårlig ventilasjon kan føre til høy luftfuktighet og opphopning av forurensninger som fukt, støv, og partikler. Dette kan føre til helseproblemer som allergier, astma og andre luftveisproblemer. Det kan også påvirke mental helse og produktivitet.

Flere blogginnlegg

Sommer og pollen er rett rundt hjørne

Vedlikehold av ventilasjon under en kald vinter